Wat wij doen

WAT DOET JE VERTROUWENSPERSOON?


1. ONDERSTEUNEN

We bieden een onafhankelijk, luisterend oor in een vertrouwelijke setting. We zijn de eerste opvang van medewerkers die hun hart willen luchten of een melding willen maken. We begeleiden ze, denken mee, en informeren de melders over (in)formele oplossingen. Zo nodig verwijzen we door naar andere hulpinstanties en bieden we nazorg.

2. VOORLICHTEN

We geven voorlichting over de rol en de taken van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie. Ook informeren en inspireren we de organisatie.

3. ADVISEREN

We adviseren het MT over trends in meldingen, over preventie, of hulp bij het aanpassen van het beleid. Ook adviseren we over knelpunten in het aanpakken van ongewenste omgangsvormen. Door problemen vroeg te signaleren kan de vertrouwenspersoon ook preventief een grote rol spelen.

4. INTEGRITEIT

Bij integriteitskwesties gaat het om het veilig kunnen melden van (een vermoeden van) een onregelmatigheid, een integriteitsschending, of een (maatschappelijke) misstand. Het gaat om zaken die schade toebrengen aan de organisatie of de maatschappij.

  • Onregelmatigheden zijn bijvoorbeeld het meenemen van kopieerpapier, of ongewenste nevenwerkzaamheden
  • Integriteitsschendingen zijn (vermoedens van) fraude, diefstal, corruptie en machtsmisbruik

Ook dan biedt Je Vertrouwenspersoon een luisterend oor, kun je vertrouwelijk overleggen over integriteit, en adviseren we bij (vermoedens van) misstanden. Het hebben van een Vertrouwenspersoon Integriteit verbetert de interne meldstructuur. Het draagt eraan bij dat medewerkers veilig en verantwoord interne misstanden kunnen melden, wat een positieve invloed heeft op het imago en functioneren van de organisatie.