Welkom

Wij zijn Je Vertrouwenspersoon, een bureau van externe vertrouwenspersonen.


Ongewenste omgangsvormen komen voor in bijna elk bedrijf of organisatie. Variërend van neerbuigende opmerkingen tot agressie, pesten of discriminatie. Hierdoor voelen medewerkers zich minder veilig. Als medewerkers nergens naar toe kunnen met hun verhaal, en nergens terecht kunnen voor een luisterend oor, kan het al snel leiden tot ziekte of uitval van medewerkers. Je Vertrouwenspersoon helpt mee aan een veilige werkomgeving. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk*. Dit verlaagt de drempel voor medewerkers om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer bespreekbaar te maken.

Voorbeelden van ongewenste omgangsvormen zijn:

 • Intimidatie
 • Seksuele intimidatie
 • Pesten
 • Agressie en geweld
 • Discriminatie

Een veilige werkplek
Als iemand zich niet veilig voelt op het werk, is de kans op bijvoorbeeld een burn-out of ziek melden vele malen groter. Onderzoek wijst uit dat 1 op de 8 mensen wordt gepest op het werk. Mensen worden minder productief, terwijl de onzekerheid groeit. Doelen worden niet gehaald en medewerkers voelen zich minder betrokken. Jaarlijks zorgt dit voor 4 miljoen extra verzuimdagen.

De Arbowet verplicht werkgevers tegenwoordig om de psychosociale arbeidsbelasting op het werk te voorkomen of te beperken. Ook is er in juni 2023 een wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer, die bedrijven met meer dan 25 werknemers verplicht om een Vertrouwenspersoon voor haar personeel te hebben. Intern of extern. Het hebben van een vertrouwenspersoon die laagdrempelig en toegankelijk is, levert een cruciale bijdrage aan het creëren van een veilige werkomgeving.


De zes pijlers van Je Vertrouwenspersoon

Je Vertrouwenspersoon is een bureau met externe vertrouwenspersonen en werkt volgens 6 sterke pijlers, namelijk:

 • Vertrouwelijkheid: de gesprekken met Je Vertrouwenspersoon zijn 100% vertrouwelijk*
 • Onafhankelijkheid: wij zijn volledig onafhankelijk, omdat we extern werken
 • Laagdrempeligheid: Juist doordat we extern werken, zijn we toegankelijk. Binnen een bedrijf kunnen gevoelige of zeer persoonlijke kwesties spelen. Ook verbinden we ons gemakkelijk met verschillende doelgroepen, ook in andere talen als het Engels of Spaans
 • Flexibiliteit: wanneer we een afspraak maken, dan kijken we samen naar een voor jou prettige tijd en locatie. Ook als je liever online wilt praten, is dat voor ons geen probleem.
 • Vakbekwaamheid: gecertificeerd door de LVV
 • Zichtbaarheid: Het is belangrijk dat wij zichtbaar zijn voor iedereen binnen de organisatie


* Tenzij er ernstige strafbare feiten gepleegd zijn, dan is ook een Vertrouwenspersoon verplicht dit te melden.